home3-top-img-1
home3-top-img-2
home3-top-img-3
home3-top-img-4
בחזרה אל הטבע

בעלי חיים בחווה

בחווה חיים בעלי חיים אשר ניתן לאפשר להם לחיות חיים טבעיים, הכוללים שטחים פתוחים, מזון טבעי, חיי משפחה וחברה, רחצה טבעית (במים או בחול).

לתפיסת החווה, חלק מבעלי החיים שבחווה יוצרים איזון אקולוגי-אנושי ומהווים מרכיב חשוב בסביבה הטבעית המקיפה את החווה.

כיום נמצאים בחווה חתולים, הזוכים למרחבים, עצים ואפשרויות ציד (בכללם גם נחשים ועקרבים), כשבתוך החווה נהנים מתזונה טבעונית.

נערכת הכנת תשתיות לקלוט פרות מתעשיית החלב שיזכו להניק ולגדל את עגליהן, ולבנות עדר חופש של פרות חלב.