חווה אקולוגית
תזונה

שלושת מדרגות התזונה

שלושת מדרגות התזונה

בתורה מופיעות שלוש מדרגות של תזונה למין האנושי:

המדרגה הראשונה של התזונה האנושית היא היא תזונת גן העדן – אכילת פירות חיים בלבד, לאחר מכן עברה האנושות למדרגת התזונה השנייה, אכילה מן הצומח  כולו, הכוללת מזון חי וגם מזון מעובד צמחי. במדרגת התזונה השלישית עברה האנושות שינוי תזונתי נוסף, ובכללם גם בעלי החיים, לאכילת כל.

לכל אחת משלושת מדרגות התזונה המופיעות בתורה יש את ההשלכות הייחודיות לה על הסביבה ועל בריאות האדם, בהיבט התזונתי-מדעי, ובהיבט האקולוגי.

המדרגה הראשונה, פירותנות, מתאפיינת במזון מזין, בשגשוג בריאותי ותרומה לסביבה.

מדרגת התזונה השנייה, טבעונות, מתאפיינת במזון בריא ובמערכת יחסים ברת קיימא עם הסביבה.

מדרגת התזונה השלישית, אכילת כל, מתאפיינת במזון מזיק ובמערכת יחסים שלילית עם הסביבה, עד כדי גרימת משבר סביבתי.

מבחינה תזונתית הגדרת מזון מזין, בריא או מזיק נקבע על פי כמות חומרי ההזנה המצויים במזון, איכותם ויחסי הכמויות ביניהם. שגשוג בריאותי אפשרי רק כאשר אוכלים מזון מזין, המוגדר כמזון המכיל את כל “החבילה” הנכונה והמותאמת כמותית של חומרי ההזנה שהאדם צריך.

מבחינה אקולוגית ישנם פרמטרים רבים המשפיעים על מערכת יחסי הגומלין עם הסביבה, כשהעיקריים ביניהם, בהקשר לשלושת מדרגות התזונה, הם דרך השגת ו\או גידול המזון ודרך עיבוד המזון.

המגע של האדם עם הטבע בכלל, ובעלי החיים בפרט מהווים גורמים המסייעים לאדם המודרני לחזור למזונו הטבעי – הפירות.